Utbildningsplan, kursfakta, studiekostnad och anmälningsblankett på pdf-filer

Vi studerar hälsa och friskvård samt personlig och andlig utveckling enligt meginemetoden. Detta är grundläggande naturmedicin och livskunskap som vi valt att kalla Meginologi,(läran om Livet). Vi lär oss om energin och livskraften, det vi kallar megine. Hur flödar livets kraft inom oss och hur verkar den vad gäller våra liv och vår hälsa, är frågor vi söker svaren på. Den kan flöda både inom oss och runt oss, i enhet och polaritet. Vi sätter ihop livets olika delar och får ett sammanhang där vi kan förnimma hur allt är Ett och Ett är Allt. Vi lär om människans olika konstitutioner, om livets cykler och vi tar hänsyn till bland annat hur månen och vädret påverkar oss. Att vårt DNA är programmerat att följa jordens rotation och att vi har en biologiska klocka är vedertaget inom naturmedicinen och har även ”upptäckts” av 2017 års nobelpristagare i medicin. Vi lär om det som är naturligt och onaturligt och hur vi lever närmre vår sanna essens och i samklang med naturen och moder jord. Vi söker vägar för att finna balans mellan människa, natur, samhälle och existensen. Vi söker hälsa och sinnesfrid. Grunden är en holistisk syn och utifrån denna lägger vi vårt eget hälsopussel, inom de fyra stora områdena, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

Genom att studera läran om elementen förstår vi sambanden mellan våra tankar, känslor, organ och naturens processer. Innan vi kan hjälpa andra måste vi börja med vårt eget helande. Vår egen hälsoprocess pågår hela tiden utan att vi ens märker det. Våra organ, våra tankar och känslor och vårt immunförsvar håller igång livet medan vi gör något annat. Genom kunskap och insikter kan vi medvetandegöra och stödja dessa självläkande processer. Vi lär oss leva med naturen istället för emot och detta är den gröna hälsans måtto. Att utveckla sin helhetssyn och upptäcka nya sammanhang kan ibland vara stort och svindlande men också frigörande och helande. Varje svar kan ge en ny fråga och när kunskap skall förvandlas till visdom får det ta sin egen tid för att integreras och sätta sig i kroppen. Steg för steg går vi mot insikt och upplysning. Vi lär oss också runvandring som är att likna vid en nordisk qi gong, en karta över kosmos och en naturmedicinsk psykoterapi. Örtkunskapen och läkeväxterna är såklart med oss hela tiden samt bina, våra små vänner som lägger grunden för vår existens.

 

Datum för kursstarter

Naturmedicin 1: 23,24 augusti 2024

Naturmedicin 2: 30,31 augusti 2024

Tredje året: 16,17 augusti 2024

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar och välkommen med din ansökan!

Mer om våra utbildningar

Printbar pdf KLICKA HÄR

 

Naturmedicin 1 (NA 1) Kursfakta, Utbildningsplan och Studiekostnader.

Kursfakta NA1
Printbar pdf KLICKA HÄR

Utbildningsplan och Studiekostnader NA1
Printbar pdf KLICKA HÄR

Kursfakta och studiekostnader för Grundutbildning NATURMEDICIN 2
inkl. examenstermin.

Kursfakta NA2
Printbar pdf KLICKA HÄR

Utbildningsplan och Studiekostnad NA2 samt examenstermin
Printbar pdf KLICKA HÄR

Har du ytterligare frågor eller vill besöka oss går det bra.
Kontakta skolan på mail: info@naturhalsan.se eller tel:044-43399.

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av din utbildning

Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning i naturmedicin och dela upp din betalning i upp

till 24 månader.