Lärare och Gästföreläsare

Våra lärare drivs alla att se livet som ett hälsopussel och när alla bitar faller på plats skapas en inre frid och glädje. För vissa ämnen bjuder vi in gästföreläsare som med sin specialistkunskap kan ge oss en djupare förståelse.

Ann Jönsson

Ann Jönsson

Meginolog & Akupunktör
Undervisar i Naturmedicin och Meginemetoden.

Bosse Jönsson

Bosse Jönsson

Företagsekonom och administratör.
Föreläser om ekonomi och företagande.

Inger Andersson Höglund

Inger Andersson Höglund

Inger Andersson Höglund
Leg. Psykiatrisjuksköterska, Pedagog,
Läromedelsförfattare och Megineterapeut.
Undervisar i anatomi/fysiologi och psykiatri/psykologi samt handleder och bedömer examinationsarbete.