Meginemetoden®
Allt är Ett och Ett är Allt!

Ordet Megine® uttalas som megin, med ett tyst (e).

Meginemetoden® är ett samlingsnamn för flera olika helande tekniker och processer. Det är ett unikt koncept sammansatt av det ”Bästa av det Bästa” inom naturmedicinen kombinerat med modern hälso- och friskvård.

Många har burit den naturliga läkekonstens fackla högt genom tiderna. I vissa delar av världen har detta hyllats som en helig kraft och stor gåva till mänskligheten. Tack vare denna kunskap har vi överlevt fram till idag. Alla kloka gubbar och gummor, botare, schamaner, nojder, medicinmän och läkekvinnor har genom tiderna har förvaltat och burit denna tradition och visdomslära in i vår tid. En del av dem har hyllats och andra har bränts på bål. Vilket det har blivit berodde på länders religion, tradition och politik. Naturmedicinen är som ett stort lerkrus som genom tiderna gått sönder i många bitar. I vår tid i en global värld kan vi plocka ihop bitarna igen som ett gigantiskt stort läkedomspussel och återskapa det helande kruset. Naturmedicinen är en global lära och desto mer vi studerar den desto mer ser vi likheter mellan olika kontinenters sätt att bota och hela. Såklart finns här också mycket vidskepelse och skrock med i den berättelse vi vaskar fram ur historien men med den nya tidens lärdomar kan detta skalas bort. Därmed kan den gåva som naturmedicinen är träda fram som en lysande stjärna på en mörk natthimmel och tjäna mänskligheten.

I den gamla visdomsboken ”Huangdi Nei Jing” står det att gudarna gav människan fyra gåvor. Det var kunskapen om elden, kunskapen om att så och skörda, det var empatin och det var kunskapens om energiernas medicin. Det är just läran om energin som är det tillägg i vår fysiologi som naturmedicinen har. Den traditionella basmedicinen med kroppens olika system är grunden men sedan lägger vi till livskraften. Den som i Kina kallas för Qi, i Indien för Prana och av Abbedissan Hildegard av Bingen för ”grönkraft”. I det fornnordiska språket fanns ordet megin för samma sak. Den kraft och den livsenergi vi hade som levande varelser.

Naturmedicinen och det vi här kallar för Megineologi, är studier och läran om livet. Här stödjer vi livets egen process, naturens process och hälsans process. Vår förmåga till självläkning och självkännedom är viktiga grunder i helandekonsten. Redan Sokrates förstod vikten av detta och hans ord: ”Människa känn dig själv” har följt med genom historien. Naturmedicinen har länge vetat att vissa saker fungerar och är viktiga för att bota, läka och hela människor och djur. Nu kan modern forskning i många fall förklara hur och varför det fungerar. Vetenskapen förklarar det ”De gamla och Visa” redan visste. Akupunktur, örtmedicin, zonterapi, massage, homeopati, healing, mysticismen kan därmed kopplas ihop med moderna teorier inom medicin, ekologi, biologi, kvantfysik och psykologi. Vi kan också sammanföra det gamla magiska tänkandet om svartkonst och vit magi med den mentala träningen. Tillstånden och vikten av inre frid med mindfulness och elementläran och chakrasystemen med flera av våra kända utvecklingsteorier. Kostens betydelse för vår hälsa och den övriga frisk- och hälsovården stärker de urgamla teserna om vikten av att både kropp och själ ska må väl. Känslan av sammanhang och mening kopplas ihop med andlighet och själavård. Den moderna medicinen har gjort enormt stora framsteg och räddar idag liv och lem på ett fantastiskt sätt. Tillsammans kan vi duka upp ett smörgåsbord för den hjälpsökande att ta del av för att kunna Leva Livet Levande.

Cirkeln är sluten och tesen som de gamla druiderna har att ”Allt är ett och ett är allt” stämmer då som nu. Med meginemetoden® bygger vi broar, från tid till tid, från land till land från tro till tro.

Megineteserna

 • Megine är livskraft!
 • Megineologi – är livsläran!
 • Lev Livet Levande!
 • Hälsan är en process!
 • Ha huvudet i himmeln och fötterna på jorden!
 • Allt är Ett och Ett är Allt!
 • Friandlighet och Sinnesfrid!
 • Mångfald före enfald!
 • Varje blomma och människa spelar sin egen musik!
 • Holistik och Helhetssyn är plattformen!
 • Inspirationen ger kreativiteten som skapar!
 • Meginevännen- är den som vandrar med sin stav, med runorna som sin karta och samvetet som sin kompass.

  

 

Megine- Eden

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min gärning som användare av megine-metoden tjänar och respektera mina medmänniskor.
Jag verkar under och med hänsyn till naturens lagar och i samexistens och samförstånd med allt levande på moder jord.
Jag verkar för att hela, frigöra, förstå och hjälpa efter bästa förmåga. Mitt mål är att med naturliga medel främja hälsa samt hjälpa till att söka vägar till helande.
Jag beskyddar och värnar vår miljö, den inre såväl som den yttre.
Jag verkar med en medveten rannsakan om min subjektivitet som människa, att så objektivt jag förmår, ge de råd och den behandling som bäst gagnar den som söker min hjälp.
Jag verkar aktivt för att öka min kompetens och därmed behålla min yrkesskicklighet och kvalitén på mitt arbete.
Jag verkar aktivt och uppmärksamt med självrannsakan för att själv helas och växa som människa .
Jag verkar genom respekt för alla de kolleger som har syftet att hela och hjälpa och rekommenderar dessa då behov föreligger och detta bäst gagnar den hjälpsökande.
Jag är lyhörd och uppmärksam för den hjälpsökandes behov och önskningar, samt respekterar dessa. Det som meddelas mig i förtroende hemlighåller jag alltid.
Jag verkar utifrån god moral, heder ärlighet och allt och allas lika värde.
Jag bejakar jordens alla invånares mångfald och helighet.
Jag tjänar enligt tesen att Allt är Ett och Ett är Allt.
Håller jag denna ed må jag njuta av livet och min konst och förmåga att hela, överträder jag den och gör mened, må min förmåga tas ifrån mig, så att ingen skada kan ske.
Så må det vara!