Kurser

Naturmedicinska Akademin arrangerar även enstaka kurser. Det kan vara både i egen regi eller genom gästföreläsare och lärare som hyr in sig här eller som vi anlitar. Många finner denna plats både närande och kreativ. Våra mysiga lokaler och den vackra Göingska naturen inpå knutarna skapar en god atmosfär för lärande och utveckling.

Gydjans rike

Tre magiska dagar i Göingeskogen 6-8 Juni

Göinge kallades en gång för Gydinge och Gything som betyder Gudinnans, prästinnans och Gydjans rike. Under tre magiska dagar upptäcker vi den djupa Göingeskogens hemligheter.

Vi har ett kvinnofokus och matricentralt fokus för att lära känna både den heliga och vardagliga feminina kraften. På utflykterna besöker vi heliga källorna, vattendrag, offerstenar och bergstoppar.

Genom landskapet flödar Helga å, den heliga ån och vi besöker platser som vittnar om kvinnors liv och kraft.

Här har det genom tiderna skapats platser för kult och Gudinnedyrkan som vi kan finna genom landskapets lämningar och namn ända tillbaka till de gamla Vanerna. Här finner vårt eget ”Avalon”. Den mystiska ön Skevia och dess märkliga historia.

Göinge är Skånes mest skålgropstäta område, där urgammal tro, kult, naturdyrkan och gårdsreligion levde kvar ända in i vår tid.

Här får du höra om kvinnokraften i mytologin. Om diser och älvor, om skogsrået, haggan, draken, trollkärringen samt Valan och de kloka läkekvinnorna.

Vi lär ur vår historia och öppnar oss för att äntligen läka det stora ”häx-såret”, all den smärta men också den styrka som följt kvinnornas genom tiden. Den kvinnokraft som behövs mer idag än någonsin för att skapa balans och helhet. Helande och läkning kan ske bland annat genom jordens kraftplatser. Vi besöker några av dem och gör övningar för att finna ny energi i vardagen samt vi lär känna moder Jords urkraft.

Under dessa ”Gydjedagar” har vi också teoretiska studier i Tealogi (läran om Gudinnan) samt föredrag om kvinnohistoria, kvinnors kraft och kvinnohälsa.

En av höjdpunkterna blir en mini-utesittning, ”utesejta” där kan vi möta oss själv och natten.

Här presenteras naturmedicinen och dess väsen.

Naturmedicin är mycket mer än bara örter, det är läran om livet!

Ett otroligt spännande och viktigt ämne där vi kan lära mer om och vi kan främja hälsa och välbefinnande samt ge hjälp vid ohälsa.

Vi kommer att tala om naturmedicinens historia, filosofi och om naturliga vägar till hälsa.

Du får en inblick i delarna i ett hälsopussel och den urgamla elementsteorin. Hur ställer vi en naturmedicinsk diagnos och behandling med meginemetoden ?

Under dagen blir det också flera goda hälsotips och huskurer.

Detta är också en introduktionsdag för dig som eventuellt vill fortsätta att studera Naturmedicin på vår halvdistansutbildning hos oss på Naturmedicinska akademin.

Kursen är ”in real life” med alla sinnen på plats i Göingeskogen.

Pris:  4995kr inkl. moms samt kost och logi.

Anmälan är bindande och inbetalas i samband med anmälan.

Kurstider: Vi startar 9.00 den 6 juni och slutar vid ca: 17.00 den 8 Juni

Kursledare : Ann Jönsson Naturmedicinska akademin.

För mer detaljerad information maila info@naturhalsan.se så sänder vi prospekt.

Anmälan till info@naturhalsan.se

SIlva Ultra Mind ESP

Kurs i Mental träning och Tankekraft

10-11 maj
Skapa ditt drömliv!
Hälsa – Relationer – Karriär – Framgång

Silva Ultra Mind ESP är en mycket beprövad metod för mental träning som
förändrat människors liv världen över. Kursen grundar sig i José Silvas livsverk,
upptäckten om hur kreativa, framgångsrika personer, barn och genier tänker och
använder sin hjärna. Den gemensamma nämnaren är förmågan att använda mera av sina mentala
förmågor, att effektivt använda både vänster och höger hjärnhalva och inte minst
förmågan att använda hjärnan när den är djupavslappnad och arbetar på de låga
frekvenserna Alpha och Theta. Djupavslappningen ger även möjligheten till en
djupare kontakt med den fysiska kroppen samt de mentala och spirituella
aspekterna av oss. Detta leder till möjligheten att kunna programmera om sig själv
för att nå sina mål, hitta meningen i livet och skapa sitt drömliv. Kursen är upplevelsebaserad.

Korta teorigenomgångar varvas med övningar för
mental och fysisk djupavslappning och tekniker för utveckling och bättre
användning av mentala förmågor, skapande av hälsosamma positiva tillstånd,
stressreduktion, bättre beslut, ökad intuition, bättre relationer, och mer ”flow” i
livet. Efter avslutad kurs får deltagarna ett självstudieprogram, att arbeta med underfyra veckor, samt digitala möten.

Kursledare

Miguel Roudrigues Wadman
representerar Silva Ultra Mind ESP i Sverige och Kina. Miguel
arbetar med psykoterapi, klinisk hypnos, Xin Ping terapi och undervisar i Traditionell Kinesisk Medicin och självkännedom.
Miguel är snart aktuell med boken ” dansande hjärtat” en bok om relationen mellan kropp och själ.

Gunilla Nordin
är veterinär, men arbetar mest med
psykoterapi, klinisk hypnos, akupunktur,
Xin Ping terapi och är kursledare inom
kinesisk medicin och Silva Ultra Mind ESP.

 

 

 

 

Plats: Naturmedicinska Akademin i Göinge. Glimåkra
Tider: Fredag 9.oo – ca 18.oo, Lördag 9.oo– ca.17.oo
Kursavgift: 3 800 kr. Repetition: 1 000 kr.Priserna inkluderar moms.
Kursmaterial ingår i avgiften. Anmälan är bindande.
Kost: Egen mat medtages i kylväska. Vi fixar nybryggt kaffe och te.
Finns tillgång till litet pentry
Logi: finns olika övernattningsmöjligheter, kontakta oss för mer info.

Information och anmälan:
info@naturhalsan.se, 0708-673767
www.naturhalsan.se

Välkomna!

RUNVANDRING

 

Runornas mystik är som hemliga viskningar från forntiden och runvandringen är transformerande steg in i framtiden.

Legenden om runorna
Runornas ursprung är enligt den fornnordiska legenden från vanerna, ett folk som tros levt här i norden innan asarna kom. Deras gudomligheter var Njord, Freja och Frej och de hade kunskap om runornas magi. Asaguden Oden ville gärna lära sig denna hemlighet men jätten Mimer som vaktade runorna vid Urds brunn tyckte inte att han var värdig detta. Oden fick då genomgå ett personligt prov. Han fick offra sitt ena öga och hänga upp och ner i världsträdet i tree dagar för att tillslut förtjäna att få runornas hemligheter uppenbarade.

Runorna har använts som skrift men också som magiska tecken. När de latinska bokstäverna tog över och skrevs av munkar i klostren var runskriften länge folkets egna skrivtecken. Runor som betyder hemlighet eller hemlig viskning är som en karta över kosmos där naturens alla krafter är samlade. Runorna är lika starka i sin energi som vår skrift, våra ord och tankar, de är skapande och kan ge oss hjälp att finna vår kreativa kraft.

Naturmedicinsk grund

Runvandring® är att använda runornas kraft i egenvård och på ett sätt som kan liknas vid en ”nordisk Qi Gong”. Genom runvandringen utvecklas personligheten och vår fysiska förmåga och kraft. Rätt utförd stimulerar den kroppens självläkande processer. Denna form av krafthämtning genom rörelsemeditation har den naturmedicinska läran som grund.
Här finns vetskapen att ju mer kraft och energi vi har desto bättre möjligheter ger vi oss själva att läka och helas.
Vår andliga utveckling är starkt förknippad med den personliga. Genom att kultivera oss själva mot högre mänskliga principer såsom empati och kärlek ger det oss ett växande i anda. När vi växer och helas hjälper vi också andra att växa och må väl.

I runvandring möts gammalt och nytt i en skapande och utvecklande process.

Mångfald före enfald

Runorna är kraftfulla och har en baksida som många gånger missbrukats.
Därför vill Naturmedicinska Akademin tydligöra att alla sammanhang där runorna används för att skapa enfald istället för mångfald tar vi bestämt avstånd ifrån. I runvandringen lär vi oss ett sätt att få livskraften från naturen och moder jords egen energi som finns obegränsat till oss alla.
Det ger trygghet och skapar frid inom oss och fred mellan oss.

Runvandring® är utvecklat av Ann Jönsson grundare till Naturmedicinska Akademin.

 Runvandringskurser

Naturmedicinska akademin genomför kurser i rundvandring med väl utbildade instruktörer och i samarbete med megineterapeuter runt om i landet. Vi vill skapa ett forum där du kan få del av runornas kraft på ett tryggt sätt. Du kan efter kursen boka tid och få stöd och råd i din process hos din lokala megineterapeut. Om det finns intresse på din ort kan runvandringsgrupper bildas av megineterapeuten och ni kan utöva vandringen regelbundet tillsammans.
Kurserna görs därför endast hos de som är utbildade hos oss och själv har kännedom om runvandringens effekter. För mer information om kurser och intresseanmälan kontakta oss eller din megineterapeut: