Vandringar

bäck

KULTURHISTORISK VANDRING

Runt gamla bondbyarna Gamlarp och Tockarp samt i de natursköna och mytomspunna Trollabackarna slingar sig grusvägar och stigar. Dessa inbjuder till sköna naturupplevelser. Vandringen går vid en av Skånes äldsta vägar, Ryavägen. Enligt sägen även en gammal pilgrimsled från Köpenhamn till Trondheim där bland andra helgonet Sankt Olof vandrade. I denna skogsbygd finns också många sägner och berättelser om snapphonor och snapphanar, hednatro och naturväsen. Bygdens kulturhistoria med gamla offerstenar, kvarnar, linbasta, stenbroar, stenbrott och vackra stengärdesgårdar kantar turen. En vandring för både nytta och nöje, friskvård och kontemplation.

Du kan vandra med hjälp av vårt vandringshäfte som finns att köpa i vår butik för 95 kr. Det går också att boka guide för 200 per person, minst 5 personer. Vandringen tar ca:1,5 – 2 tim och är ca: 5km. Avrunda gärna med en förbeställd fika i vårt kafé.

Vandringar-Ann2-600x800

Foto Ewa Stackelberg

VÖLVANS VANDRING

Att vandra i en meditativ och kontemplativ sinnesstämning har människan gjort i alla tider. Völvan den forntida sejderskan vandrade med sin stav genom landskapet. Pilgrimen gjorde sin vandring för att nå upplysning och få sinnesfrid. Vi kan göra detsamma. I denna ledda vandring går vi i lugn takt och stannar vid olika kraftplatser. Där ges ledda meditationer och där vi fyller oss med platsens helande energi och dess budskap. Vi låter naturen och platserna tala till oss. Många upplever de olika dimensioner och skikten där energin från olika tidsepoker kan ge sig till känna. Stor del av vandringen sker under tystnad. Denna vandring kan vara starkt utvecklande av din intuition och förmåga att uppleva de annars dolda budskap som Moder Jord ger oss. Den är också avkopplande och helande och vi tar tillvara naturens kraft och skapar fält för den gröna hälsan.

Tidsåtgång är en halvdag och fikakorg ingår i priset. Vandringen är med Guide och vänder sig till mindre grupper.

Pris 500 kr per person minst 4 personer.