• Välkommen till vårt Meginecenter

Hälsa är en process!

Hälsa är en process!
En dag i butiken.
– Har du något piller som kan hjälpa mig?
– Med vad?
– Med allt? Kan jag få en burk piller som fixar mitt liv?

För ungefär trettio år sedan började jag på allvar att studera och lära mig om naturmedicin, hälsa och friskvård. Jag har under åren mött massor med människor som sökt sin förlorade hälsa men också de som vårdat det friska för att behålla hälsan.
Det här med att ha hälsan är lätt att ta för givet men vi är sårbara och ibland kan denna insikt infinna sig ganska bryskt. När hälsan inte finns där så saknar vi den enormt mycket och vi gör allt för att ”finna den ” igen.
Min erfarenhet är att hälsa är inget vi ”finner”, inget vi kan köpa på burk eller få genom någon mirakelkur eller hälsoresa. Att vara frisk och ha hälsan är en ständigt pågående process, precis som livet själv.

Att jag är frisk idag är ingen garanti för att jag ska vara det imorgon och tvärtom.
En replik jag tänker på i sammanhanget kommer från den tecknade serien Simpson då han kom hem till frun och sa: ”Sätt på TV .n så jag slipper tänka på mitt liv”.
Tvärtemot Simpsons tips vill jag säga att för att ha hälsan är det precis det vi måste göra, tänka på vårt liv.
Hälsa handlar mycket om att leva på ett sådant sätt att sjukdom och obalanser i kroppen inte uppstår. Detta börjar redan i moderlivet, vid vår första måltid och i famnen på den som tar emot oss i denna värld. Hur börjar vår hälsoresa och hur fortsätter den? Vi har med oss både styrkor och svagheter i bagaget. Hur hanterar vi dessa?
Hur är miljön där vi växer upp och där vi vistas, är den trygg, frisk och omhuldande eller den sjuk, farlig, giftig eller otrygg. Finns livskunskapen? Finns stöd och hjälp när det behövs?
Sen har vi allt det där grundläggande med mat, vila och aktivitet. Är näringen fullgod, är rörelse och aktivitet tillräckligt och på rätt sätt? Hur är sömnen om natten?
Det finns massor av frågor att ställa när vi ska lägga vårt hälsopussel. Allt är föränderligt och nya saker dyker upp som skapar nytt hälsoläge. Vår miljö förändras, vi stressar, vi sörjer någon, vi har relationer som är bra eller mindre bra. Vi blir sjuka av bakterier eller blir påkörda av en bil. Vi kanske får ett besked om en allvarlig sjukdom hos oss själva eller hos någon vi håller kär. Allt detta och mycket mer därtill påverkar frågorna och svaren i hälsopusslet. Därför bör vi tålmodigt lägga pusslet om och om igen. Det blir aldrig klart, det ser inte likadant ut från en dag till en annan utan det är en process, en hälsoprocess. I vår tid är vi vana vid att allt ska fixas snabbt och lätt som när vi handlar på en supermarket.
Det funkar inte så med hälsan. Kanske kan det tyckas så för stunden men medan livet fortgår ändras förutsättningarna. På livets resa stöter vi på både glädje och sorg, hälsa och sjukdom.
Därför är hälsan en process, den kan komma och gå om och om igen.
Det är just det som är fantastiskt, likaväl som vi kan bli sjuka kan vi bli friska. Så misströsta inte, utan acceptera detta faktum, försök se det som en del av det spännande projekt vi kallar livet.

Ann Jönsson

  • Bakgrund Skog