Naturmedicinska Akademin – en skola för livet!

Skolan Naturmedicinska Akademin startade år 2004. Då var tiden mogen att möta den längtan som fanns av att finna naturliga vägar till hälsa och välbefinnande. I det globala samhället hade vi nordbor fått smaka på andra länders öppenhet för naturmedicinen och de gamla traditionernas visdomar. En del länder hade varit mycket duktiga på att bevara denna kunskap som en skatt, andra inte. Naturmedicin är en global lära, den har sett lite olika ut på olika håll men grunden är densamma. Människan som en del av naturen och möjligheten att använda denna lära och tradition i helandekonsten. Många före oss har burit denna visdom som en lysande fackla genom tiderna, ibland har den varit nära att släckas men nu kan den lysa upp igen och visa sin gåva till mänskligheten.
På skolan är vi ett gott arbetslag och vi har nu en gedigen och mycket god erfarenhet av att bedriva undervisning i detta stora och spännande ämne. Vi sammanfattar vår lära i ordet Megineologi, som innehåller både naturmedicin och livskunskap.
Varje år är ett steg i sig, där det ena leder till det andra. Naturmedicinsk visdom är att uppleva livets, naturens och hälsans egen process. Kunskap, fakta, erfarenhet är en del att lärandet men den sanna initieringen i naturläkekonstens mysterium, sker i takt med insikt och mognad. Här behövs en längtan, nyfikenhet och ett öppet sinne. Det kan också behövas både mod och tålamod för att vördnadsfullt kunna växa in i och bli ett med en gedigen läkekonst. Här kan vi finna grunden för att kunna, leva livet levande!

Meginemetoden®

Meginemetoden® är ett samlingsnamn för flera olika helande tekniker och processer. Ordet Megin är ett fornnordiskt ord som betyder livskraft. Meginemetoden och olika megineforum ska skapa främst tre saker, självläkning, självkännedom och självförverkligande.

Naturmedicin-Naturterapeut-Megineterapeut

Naturmedicinska akademin erbjuder utbildning i grundläggande naturmedicin. Vi har utbildningar för den som vill stärka sin egen hälsa samt till sin personliga och andlig utveckling.

Utbildningen är också för den som vill arbeta med naturmedicinen som naturterapeut eller megineterapeut.

 

UTBILDNINGAR

Naturmedicin 1:

Grundutbildning i Naturmedicin. För hela dig, din hälsa och för din personliga och andliga utveckling.
Grundläggande Naturmedicinsk teori och helhetssyn med inriktning på egenvård, självkännedom och personlig utveckling. Livets och hälsans process i samband med naturen.
Studietid: Ett år på deltid och halvdistans.
Förkunskaper: 18 år och god kunskap i svenska samt personlig lämplighet.

Citat från elever

Denna skola skulle varje människa gå, det här är grundläggande livskunskap”. Alexander Betsikokos affärsutvecklare och megineterapeut

Denna utbildning har räddat mitt liv” . Inger A.H psykiatrisjuksköterska, författare och megineterapeut

Jag mötte någon som jag inte träffat på länge, mig själv! ” Anders Dahlberg, snickare och megineambassadör.

Naturmedicin 2.

Grundutbildning i Naturterapi. För dig som vill fördjupa din kunskap samt för dig som vill bli Naturterapeut.

Tid: Ett år samt för dig som vill bli diplomerad tillkommer diplomeringskurs 1 termin.(se nedan). Deltid och halvdistans.

Förkunskaper: Naturmedicin 1 samt personlig lämplighet.

Här lär vi oss naturmedicinsk behandling, såsom akupressur, massage, zonterapi samt koppning och moxibution. Vi fördjupar oss i de energetiska systemen i kroppen och lär oss viktiga akupunkter och även zoner som är suveräna för att behandla våra organ och kroppsfunktioner.

Vi lär även naturmedicinsk etiologi om de syndrom som kan skapa både balans och obalanser i kropp och själ, det vi vanligtvis kallar sjukdom. För att kunna ge rätt behandling krävs en god diagnos. Den naturmedicinska vägen till detta är bland annat att kunna läsa och tolka människans olika signaler såsom kroppsspråk, tal, doft, kroppsvätskor, olika typer av smärta, tolka tungans utseende och att ta pulsar. Här ingår det också mycket praktisk övning i grupp och fallstudier.

Du får under året ett helt suveränt koncept med naturlig vägar till hälsa, att använda till dig själv och till andra.

 

Diplomeringskurs för Naturterapeuter

Tid: 1 Termin. Deltid och halvdistans.
Förkunskaper: Naturmedicinska akademins utbildning; naturmedicin 1 och 2.

För den som vill göra examen och bli diplomerad naturterapeut. Här får du lära om att använda dina kunskaper i din profession. Vi tar upp ämnen som mötet med patient, samtalsteknik, beskydd och egen kraft, hygien både den inre och yttre. Vi lär om lagar och regler, journalföring, marknadsföring, ekonomi och om att starta eget företag och arbeta självständigt. Här ingår också att praktisk övning med behandlingar på skolan med handledning och med egen praktik på hemorten. Under denna termin görs även ett examensarbete. Vi vill genom den öka yrkets status och seriositet och de examensarbeten som görs blir en värdefull dokumentation för naturmedicinens fantastiska verkan. Att göra sitt examensarbete är dessutom en väldigt god lärsituation där kunskapen sätter sig i kroppen och ger trygghet i det nya yrket. Efter godkänd examen blir du Diplomerad Naturterapeut.
Total studietid för att bli diplomerad Naturterapeut är därmed 2,5 år. Endast diplomerade naturterapeuter kan ansöka om att bli Megineterapeut.

Citat elever:

Att gå på denna skola har varit ett av mina livs viktigaste investeringar och val”. Malin  Johansson, Egen företagerska 

Nu kan jag hjälpa både mig själv och mina medmänniskor till ett friskare liv. Denna utbildning är den bästa investeringen jag gjort i mitt liv”. Anne Johansson, Egen företagerska.

Foto Ewa Stackelberg

Tredje året  

”En Nära Livet Upplevelse”

Fördjupningsutbildning i naturmedicin och personlig utveckling.

Förkunskaper: Intyg Naturmedicin 1.

Studietid 1 år.
Detta år är för dig som vill ha mer av allt det spännande som naturmedicinen erbjuder och för dig som vill bli megineterapeut. Året är en psykospirituell fördjupning i den personliga utvecklingsprocessen. Undervisningen är både teoretisk, praktisk och upplevelsebaserad. Syftet är att fördjupa insikten om sig själv i samspel med omvärlden. Att öka förståelsen för de existentiella och mellanmänskliga sambanden och med naturens krafter och energier. Utbildingen är också kompetensutvecklande för dig som arbetar professionellt med människor och med meginemetoden.

Här fördjupar vi oss i ämnet megineologi, ”läran om livet”. Vi utgår från energisystemet i kroppen som kallas för chakra, våra kraftcentra. Inspirerat från denna gamla naturmedicinska lära bygger vi sedan en modell som influeras av mer moderna utvecklingsteorier.

Det är en naturmedicinsk utvecklingslära och psykoterapeutisk modell som skapar en växande process. I enighet med meginemetoden möts än en gång gammal visdom och traditionell naturmedicin med modern hälso- och friskvård i ett unikt sammansatt koncept.

Du kan gå tredje året för ditt eget lärande, välbefinnande och utvecklings skull som en ”själslig egenvård”.

För att bli megineterapeut och använda meginemetoden i din gärning skall du ha gått detta år samt åk 1 och 2. Du som är diplomerad naturterapeut kan ansöka redan efter din diplomering om att bli megineterapeut men för att få ditt certifikat måste du ha gått tredje året inom tre år från ansökningsdagen.

Vi sätter också stor vikt vid din personlig lämplighet för att gå kursen. Kriterier för detta fås separat vid ansökan.

Citat från elever:

” Tredje året går inte att beskriva i ord,det måste upplevas. Jag har därför upplevt det två gånger”. Carina Liljegren Megineambassadör.

”Denna utbildning har blivit en skatt jag bär inom mig, tillsammans med ett minne för livet”. Maria Karlsson, Naturterapeut

”Att möta mig själv på Naturmedicinska akademin har varit det mest spännande och frigörande jag gjort i mitt liv”.  Malena Nilsson Megineterapeut

Foto Ewa Stackelberg

Fjärde året:

Fortbildning till Megineolog, Ledarskapsutbildning med Individuell tidsplan.
Inspirerat ledarskap. Utbildning i fördjupad samtalsteknik och själavård. Naturmedicinsk psykoterapi, Ceremoniförrättare.
Förkunskaper: Megineterapeut.

Människa lär känn dig själv! "Sokrates"

Över 500 elever har utbildats här hos oss under åren och flera av dessa är idag verksamma som terapeuter helt eller deltid runtom i landet. Många har också gått här för sin egen hälsas skull och det finns flera solskenshistorier att berätta om tillfrisknande från långtidssjukskrivning till att starta eget företag. Var och en kan använda denna kunskap på det sätt som är bäst i sitt eget liv och sin egen process. Naturläkekonsten behövs inom många områden i vårt samhälle såsom skola, omsorg, vård och övrigt samhällsbyggande.

Ansökan till skolan görs på särskild ansökningsblankett och sänds till oss underskriven via post.
Naturmedicinska akademin AB , Gamlarp pl:1208A, 289 94 Glimåkra

        Se mer under utbildningsplan och kursfakta

Det är absolut inget krav att examineras för att gå utbildningen utan den kan med fördel användas till egenvård.
Den egna inre och yttre ”examen” kan vara nog så värdefull.
Examenskravet gäller endast för de som vill ha diplom och licens till sin profession.

Skolan är godkänd av och medlem i kroppsterapeuternas riksförbund.